Welkom op de website van NLUD. Met mijn stedenbouwkundig bureau bedien ik de nieuwe werkelijkheid. Daarvoor maak ik gebruik van mijn allround expertise over alle schaalniveaus heen en in relatie met de aanverwante disciplines. Deze website geeft u de nodige informatie over de werkzaamheden van NLUD, mijn competenties en mijn passie voor stedenbouw. Klik daarvoor op de iconen hier links of op de navigator hierboven. Ik wens u veel leesplezier. Mocht u behoefte hebben aan aanvullende informatie, dan kom ik graag een keer bij u op bezoek voor een toelichting.

Rob van der Wijst
Next level
Expertise
Profiel
Projecten
Collectief
Contact
www.nlud.eu